De kelder

In de gewelvenkelder van het meer dan 400 jaar oude stadhuis van Gennep heeft de stichting Erfgoed Gennep / Monarch een uitgebreide collectie verzameld van archeologische artefacten, die bij de vele opgravingen in onze gemeente werden gevonden. 

In de gewelvenkelder is een expositieruimte ingericht waar jaarlijks vele schoolklassen en honderden bezoekers worden ontvangen om kennis te nemen van de vondsten en  geïnformeerd te worden over de opgravingen en het historisch verhaal dat middels de archeologische artefacten kan  worden uitgelegd.

De schoolklassen krijgen voorlichting over de betekenis van archeologie en in het bijzonder over de opgravingen en vondsten in Gennep. Door middel van workshops maken scholieren kennis  met het werk van een archeoloog. Naast het invullen van werkbladen met gegevens over de tentoongestelde artefacten moeten de leerlingen zelf voorwerpen “opgraven”, schoonmaken, beschrijven, combineren en duiden. Dat gebeurt met veel enthousiasme.

Op dit moment zijn we bezig deze archeologiekelder beter in te richten, beter te equiperen en toekomst bestendig te maken. We hebben het plan om de vele vondsten te fotograferen op een server op te slaan. Op een server worden de foto’s van alle voorwerpen maar ook de kaarten,  films, video’s en documenten  over de historie van Gennep.opgeslagen

De schoolklassen krijgen voorlichting over de betekenis van archeologie en in het bijzonder over de opgravingen en vondsten in Gennep. Door middel van workshops maken scholieren kennis  met het werk van een archeoloog. Naast het invullen van werkbladen met gegevens over de tentoongestelde artefacten moeten de leerlingen zelf voorwerpen “opgraven”, schoonmaken, beschrijven, combineren en duiden. Dat gebeurt met veel enthousiasme. Het plan is om deze archeologiekelder beter in te richten, beter te equiperen en toekomstbestendig te maken. We hebben het plan om de vele vondsten te fotograferen op een server op te slaan. De server is ook bedoeld voor de opslag van onze collectie van de vele foto’s, dia’s, film en video’s en kaarten over de historie van Gennep.

Plannen:

We willen een deel van de collectie beschikbaar maken op het web. Het grootste deel zal door de centrale server intern op monitoren en pc’s worden getoond. Om dit mogelijk te maken willen we naast de investering in een server speciaal ten behoeve van onze bezoekers in de archeologiekelder 2 touchscreen monitoren installeren waarop we interactieve presentaties over de collectie kunnen geven voor onze bezoekers.  We willen aan de hand van een zogenaamde tijdlijn met kaarten, foto’s en filmpjes een de bezoeker door de archeologische geschiedenis van onze omgeving leiden.  Wij denken dat de bijgevoegde foto’s een goede indruk geven van de huidige activiteiten, maar ook van de beperkingen van de huidige faciliteiten.