Video's over archeologie in Gennep

De stadspoorten van Gennep (duur: 4.10m)

Harm Teunissen belicht de 3 stadspoorten die Gennep ooit had. Hij gaat specifiek in op het archeologisch onderzoek dat recentelijk (2013-2014) naar de Zandpoort werd gedaan.

Het Genneper Huys (duur: 5.25m)

 

Sjaak Mooren, archeoloog, Gennepenaar en werkzaam bij de firma BAAC, bespreekt het onderzoek dat hij in 2021 heeft verricht bij het Genneper Huys. Het ging specifiek over de locatie van muren en torens.

Genneper Huys (L1) (duur: 3.13m)

Prachtig gelegen ten noordwesten van Gennep liggen de restanten van wat ooit een indrukwekkende vesting was.

Tien jaar geleden werd besloten om de historie zichtbaarder te maken. Er werden verschillende bruggetjes aangelegd en de oorspronkelijke kroonwerken en grachten werden deels hersteld.

In aflevering 3 van de serie De Vondst reconstrueren we aan de hand van een gevonden kanonskogel de rijke geschiedenis rondom het Genneperhuis.

De oude Martinuskerk (duur: 1.36m)

Vanaf 1545 hielden rooms-katholieken en protestanten in de St. Martinuskerk gezamenlijke kerkdiensten.
De kerk heeft vele natuurrampen en verwoestingen doorstaan en werd steeds weer opgebouwd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het kerkschip compleet verwoest maar de toren uit 1869 bleef staan.

Tot de bevrijding in februari 1945 was het een uitkijkpost voor de Duitse bezetter. De twee kleine klokken werden uit de toren gehaald om te smelten voor de oorlogsindustrie, maar ze bleven gelukkig gespaard. Via een omweg zijn ze weer terug in Gennep en samen met de grote klok hangen ze weer in de toren van de nieuwe Martinuskerk. De toren is in 2010 gerenoveerd en nog altijd een landmark voor Gennep. (tekst : naar Archeoroute Limburg)

Genneper Huis (duur: 3.10m)

Lange tijd bood het kasteel thuis aan de zogenoemde Heren van Gennep. Zo werd ook de H. Norbertus rond 1080 uit deze adellijke familie geboren, maar ook Jutta van Gennep, de eerste abdis van het Klooster ‘s-Gravendaal bij Asperden, en Willem van Gennep, de aartsbisschop van Keulen (1349-1362) kwamen uit het Gennepse geslacht van het kasteel voort. De Heren van Gennep stierven uit en na een kort heerschap van de Hertogen van Gelre begon vanaf de 14de eeuw de invloed van Kleef sterker te worden. In 1442 werd het uiteindelijk verkocht aan de Hertog van Kleef. Tijdens de Nederlandse Opstand kende het Genneperhuis verschillende bezetters: eerst de Staatsen, waarna de Spanjaarden het veroverden in 1599, waarop het in 1602 weer door de Staatsen heroverd werd. In 1635 namen de Spanjaarden het weer over en versterkten het weer, maar in 1641 werd na het Beleg van Gennep door stadhouder Frederik Hendrik de burcht weer verlaten. Bij de Vrede van Münster en Osnabrück werden het Genneperhuis én de stad Gennep aan Brandenburg, feitelijk het Kleefse, toegewezen. Vervolgens kwamen de Franse troepen nog tweemaal: zowel in 1672 als tijdens de Spaanse Successieoorlog namen zij bezit van het kasteel. De laatste bezetting betekende ook het einde. In 1710 verwoestten de Fransen de burcht. Het vrijgekomen steen gebruikte men voor huizenbouw in de stad Gennep en ter versterking van de Maasoevers. (Bron: Albert Speelman)

Jan Wessels ontvangt in 2016 de Ganapja onderscheiding (duur: 8.09m)

Jan Wessels, beter bekend als de stadsarcheoloog van Gennep, heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie bij Museum Het Petershuis de gemeentelijke onderscheiding, de Ganapja gekregen. De niets vermoedende Wessels werd met dit beeldje en bijbehorende oorkonde verrast voor zijn enorme en niet aflatende inzet bij archeologische opgravingen in de gemeente Gennep. Ook heeft hij samen met anderen zich ingespannen als conservator van het nalatenschap van de Gennepse papierfabriek Page/Kimberly-Clark en is medeoprichter van de stichting Monarch in de gemeente Gennep. Tevens is hij vrijwilliger in Museum Het Petershuis waar hij vanavond door burgemeester Peter de Koning werd verrast met deze gemeentelijke onderscheiding.