Diploma archeologisch onderzoeker gemeente Gennep

In het weekend van 17 en 18 juni 2023 heeft de hierboven genoemde student succesvol deelgenomen aan de archeologisch onderzoeker gemeente Gennep“. De deelnemer heeft zelfstandig volgende onderdelen van de cursus naar behoren en met grote tevredenheid van de examencommissie uitgevoerd:

      1.    Zoeken en opgraven van bodemvondsten op GPS- locatie:  
             51.70246363476313, 5.968833042329571.

      2.    Vervoeren en schoonmaken bodemvondsten.

      3.   Onderzoeken (inspecteren) en analyseren van de vondsten om deze volgens de gangbare
            classificatiemethoden te beschrijven.

      4.   Indien mogelijk de fragmenten te  reconstrueren tot een herkenbaar artefact (voorwerp).

      5.   Het voorwerp/fragmenten fotografisch vast te leggen.
  

      Resultaat: Geslaagdmet lof!
      Examencommissie: Dhr. P. Wessels,       Mevr. K Minten              Dhr. P. Mengelberg 
                                      (stadsarcheoloog)   (Museum Petershuis)    (Stichting Erfgoed Gennep)                      

i